Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Onderstaand vind u de algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Inside Nature, volgens de Europese regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldig vanaf 25 mei 2018.


Onderstaande informatie heeft als doel u te laten begrijpen waarvoor uw data wordt gebruikt, hoe we die data beschermen, u te informeren over uw rechten en hoe die te gebruiken.


PRIVACYVERKLARING


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Inside Nature. Je dient je ervan bewust te zijn dat Inside Nature niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de website geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Inside Nature te accepteren.


Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten en cliënten worden verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ook van cursisten wordt verwacht dat zij de informatie van andere cursisten vertrouwelijk behandelen. Wat binnen de groep en binnen de sessie gezegd wordt, blijft binnen de groep en binnen de sessie.


Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en je op de hoogte te blijven houden van het actuele aanbod. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Inside Nature of die van een derde erkende partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Inside Nature of die van een derde erkende partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.


Derden

De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.


Veranderingen

Dit deel van deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en administratieve systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site of de systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers aan de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.


Uitschrijven nieuwsbrief en mailings

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden en afspraken


Inschrijving

VOOR WORKSHOPS en NATUURBELEVINGSREIZEN: Je inschrijfformulier dient ondertekend terugbezorgd te worden. Digitaal naar: info@insidenature.be of per post naar: Inside Nature, houte 14, 9860 Balegem, België. Je krijgt van ons een bevestiging per e-mail.

Voor individuele consulten: Je kunt telefonisch of via mail een afspraak vastleggen. 


Aansprakelijkheid

De workshops, coaching en begeleiding in België en/of in Egypte zijn niet en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen.

Noch Inside Nature, noch de begeleiders van de workshops kan/kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.

Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

In Egypte laten de reizigers zich uit vrije wil begeleiden door lokale bedoeïenen waarvan zij weten dat deze niet verzekerd noch, aansprakelijk zijn voor gebeurlijke ongevallen.

Er is geen bijstandsverzekering voorzien in de prijs voor de lokale woestijntrip. Het wordt de reiziger aanbevolen zelf na te gaan of hij/zij een annulerings- en/of bijstandsverzekering heeft en er een af te sluiten.

Inside Nature, en of de locale bedoeien zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel of ander ongeval berokkend aan de deelnemer, of door onmacht als oorlog, stakingen, natuurrampen, mechanische pech en andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen. Hiervoor behoort men een reisverzekering af te sluiten.

Bij ziekte, letselschade of een ongeval tijdens de reis, bent u zelf verantwoordelijk. De kosten daarvan dient u zelf te vergoeden en te regelen met uw ziekte- en/of hospitalisatieverzekering. Inside Nature en haar begeleiders zijn niet aansprakelijk voor uw opgelopen schade, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten of derden.

Elke deelnemer is verplicht de schade die hij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering en annuleringsverzekering gedurende de hele periode van verblijf in Egypte. 

Tip voor een reisverzekering: https://www.allianz-assistance.be/nl_BE/reisverzekering.html


Vliegtickets

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het boeken van zijn/haar vliegticket voor de natuurbelevings reizen. We adviseren dit pas definitief te doen zodra je gehoord hebt dat de reis definitief doorgaat en er voldoende aanmeldingen zijn. Kosten voor het annuleren van geboekte tickets zijn voor de reiziger en/of diens annuleringsverzekering.

De reizen zijn afgestemd op de aankomst en vertrektijden van Egypt Air. De reiziger is vrij om te boeken bij een maatschappij naar keuze, houd er wel rekening mee dat je niet later arriveert dan wanneer de gezamenlijke reis start en niet eerder vertrekt dan wanneer deze is afgelopen. De luchtvaartmaatschappij is enkel verantwoordelijk voor de heen- en terugvlucht. 


Vertrouwelijkheid

Deelne(e)m(st)ers verbinden zich tot confidentialiteit van alle informatie die de andere deelne(e)m(st)ers en het groepsproces betreft.


Betaling

Individuele consulten en workshops in België: Cash betaling vindt plaats na afloop van het consult (of indien zo samen overeengekomen) via overschrijving en factuur.  

De kostprijs voor een Natuurbelevings reis is opgedeeld in 2 delen. 


Deel 1: Het bedrag voor de persoonlijke begeleiding bij de trip, dit dient voor vertrek betaald te worden op rekeningnummer: BE83973382643715 op naam van Inside Nature, Charlotte Henning. Het bedrag dient maximaal 60 dagen voor vertrek op bovenstaand rekeningnummer te zijn overgemaakt. Hierover kun je, indien gewenst, een factuur ontvangen. Laat ons dit weten via het inschrijfformulier. 

Deel 2: De accommodatiekost zoals vermeld op de website kan je cash meebrengen naar Egypte en rechtstreeks betalen ter plaatse aan de bedoeïenen. U ontvangt, indien gewenst, ter plaatse een bewijs van betaling 


Indien gewenst is overschrijven naar Egypte ook mogelijk maar daar zijn bankkosten ter uwe lasten aan verbonden en we benadrukken dat overschrijving op een bankrekening voor de bedoeïenen niet handig is.

Naam: Mohamed Abdelsalam Mahamed 

Address: Elbawety- ELWAHAT ELBAHRYA - ELGIZA- EGYPT 

Rekeningnummer: 5240332000002375 

Swift Code: BMISEGCXXXX

Bank: Banque Misr, Elbawety- ELWAHAT ELBAHRYA - ELGIZA- EGYPT 


Let op: het te betalen bedrag dient voor de start van de groepsreis op de Egyptische bankrekening te staan. houd er rekening mee dat de internationale overschrijving enige tijd in beslag kan nemen.Neem contact op als u een factuur/betaalbewijs wenst van uw betaling in Egypte.


Annulering van een activiteit

Individueel consult: indien je niet aanwezig kunt zijn dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te laten weten, anders wordt de volledige kostprijs van een consult in rekening gebracht. In geval het consult niet door kan gaan door van ziekte van de coach, of andere onvoorziene omstandigheden, wordt u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht en kan er een nieuwe afspraak vastgelegd worden. Natuurlijk worden er geen kosten aangerekend voor het consult en indien gewenst (bij langdurige afwezigheid) wordt u doorverwezen naar een collega. 


Natuurbeleving reizen:

Wij hebben net zoveel zin als jullie in deze reis. Maar behouden ons ten allen tijde het recht voor om een trip te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is zoeken we in overleg naar een geschikte vervanging. Wanneer we ons toch genoodzaakt zien een programma te annuleren, word je hiervan op de hoogte gebracht en betalen wij het door jou betaalde bedrag terug, zonder extra schadevergoeding.


Belangrijke tip:

We adviseren alle deelnemers om een goede reis en annulatieverzekering af te sluiten. (wij hebben goede ervaringen met Allianz, maar je bent natuurlijk helemaal vrij in je keuze hierin) 

Wacht ook best met het boeken van vliegtickets totdat u zeker weet dat er voldoende aanmeldingen zijn voor een reis. Of neem een optie op een ticket en de mogelijkheid om deze kosteloos, (of tegen kleine vergoeding) te annuleren.

De reiziger boekt zijn/haar vliegtuigreis autonoom. De luchtvaartmaatschappij is enkel verantwoordelijk voor de heen- en terugvlucht. Dus let ook op de eventuele annulatie voorwaarden bij het boeken van je vliegticket. 


Annulering van een aanmelding

Individuele coaching: indien je niet aanwezig kunt zijn op de afspraak dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch te laten weten, anders wordt de volledige kostprijs van een consult in rekening gebracht.


Natuur belevingsreis: Annuleer je zelf je deelname, dan dient dat schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

  • Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de trip geldt 100 euro als annulatiekost. 
  • Van 60 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 50 % van de totale reissom
  • Tot 2 weken voor de datum van de start van de reis zal 75 % van de totaalsom worden aangerekend, 
  • Daarna dient de volledige vergoeding betaald te worden en is geen restitutie meer mogelijk
  • Vind je zélf een vervanger, dan rekenen we slechts de administratiekosten van 50 euro.

Post- of e-maildatum geldt als annulerings datum.

Indien je helemaal niet annuleerde, ben je het hele bedrag verschuldigd.